Llibres de Text 2020/2021

No hi han canvis respecte al curs 2019-2020.

Llibres d’ESO

Primer – llibres 1eso 20-21

Segón – llibres 2eso 20-21

Tercer – llibres 3r 20-21

Quart – llibres 4t 20-21

Llibres de Batxillerat

Primer – llibres 1bat 20-21

Segón – llibres 2bat 20-21

Llibres de FP Bàsica

Primer – llibres 1FPB 20-21

Segón – llibres 2FPB 20-21