Llibres de Text 2019/2020

No hi han canvis respecte al curs 2018-2019.

Llibres d’ESO

Primer – llibres 1eso 19-20

Segón – llibres 2eso 19-20

Tercer – llibres 3r 19-20

Quart – llibres 4t 19-20

Llibres de Batxillerat

Primer – llibres 1bat 19-20

Segón – llibres 2bat 19-20

Llibres de FP Bàsica

Primer – llibres 1FPB 19-20

Segón – llibres 2FPB 19-20