Equip directiu

Direcció

Director: Jacint Martínez Baldó
Vicedirector: Sergi Borras Micó

Cap estudis

Cap estudis matí: Octavi Ballester Cifre
Cap estudis nocturn: Enric Martínez Morant

Secretaria

Secretari: Joan Hernàndez Vidal
Vicesecretaria: Rosa Ubeda Gonga

Coordinadors

Coordinador ESO: Graciela Alvarez Bosch
Coordinador Batxillerat: Alodia Peris Segura
Coordinador TIC: Sofia Andrés Esparza