Entrada alumnes curs 2020/21

ENTRADA D’ALUMNES. Curs 2020-2021   

Document Informació entrada

DIA 10 (Dijous): Classe per als alumnes de 1r d´ESO i segon de batxillerat (horari
normal)
DIA 11 (divendres): Classe per a tot l´alumnat (horari normal).

ACCÉS AL CENTRE
Porta principal: alumnat de primer d´ESO: 7.55 hores
Alumnat de segon d´ESO: 8.00 hores
Alumnat de tercer i quart d´ESO: 8.05 hores.
Porta lateral gimnàs: alumnat de segon de batxillerat: 7.55 hores.
Alumnat de primer de batxillerat/ FPB I i II: 8.00 hores.

Deixa un comentari