Category Archives: Secretaría

Procediment per a la presentació de certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals

 

Ho sentim, però no tens permís per veure aquest contingut.

Has d’entrar amb un usuari pertanyent al col·lectiu destinatari de la informació.

Calendari d’admissió d’alumnes en centres docents públics no universitaris de València

Calendari d’escolarització procés ordinari – València – Curs 2015-2016

Nivell

Presentació sol·licituds

Duplicitats

Llistes provisionals

Reclamacions Consell Escolar

Resolució reclamacions

Llistes definitives

Matrícula

ESO/Batxillerat

25/05 – 01/06

04-05 / 06

29/06

Fins al 01/07

02/07

02/07

07-08 / 07

FPB

21/05 – 01/06

04-05 / 06

17/06

Fins al 25/06

06/06

26/06

01-06 / 07

Calendari d’escolarització procés extraordinari – València – Curs 2015-2016

Nivell

Presentació sol·licituds

Duplicitats

Llistes provisionals

Reclamacions Consell Escolar

Resolució reclamacions

Llistes definitives

Matrícula

ESO/Batxillerat

14/07 – 15/07

15 / 07

21/07

Fins al 23/07

 

24/07

28-29 / 07

FPB

14/07 – 15/07

17 / 07

20/07

Fins al 23/07

 

24/07

29-30 / 07

slide2

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARAslide1

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Curso 2015/16

PLAZO DE ENTREGA:

  • DEL 25 DE MAYO AL 1 DE JUNIO (proceso ordinario)

  • DEL 14 AL 15 DE JULIO ( proceso extraordinario)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Sol·licitud canvis modalitat lingüística (PEV/PIP)

Segons resolució de 11 de març de 2015 (DOGV 20/03/2015), el termini per a sol·licitar el canvi de modalitat lingüística acaba el dia 23 d’abril de 2015.

Fora d’aquesta data no s’admetran les peticions.

Beques Batxillerat, PQPI i FP bàsica

Página per a sol.licitar la beca de Batxiller, PQPI i FP bàsica:

http://sede.educacion.gob.es/

El termini per a sol.licitar-la finalitza el 30 de setembre. Imprescindible imprimir justificant de la beca i presentar-lo en secretaría.

Sol·licitud Preinscripció ESO i Batxillerat. Curs 2014/15

Publicat el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat d’ESO i Batxillerat als centres públics.

Termini de lliurament:

  • DEL 26 DE MAIG AL 2 DE JUNY (procés ordinari)

  • DEL 21 AL 22 DE JULIOL ( procés extraordinari)

Enllaç al DOGV 28-2-2014

Més informació…