Category Archives: Ribera en Verd

Nova escala “Ribera en verd”

Presentem una nova proposta decorativa desde el Departament Artístic per al Centre. Hui, ha quedat inaugurada a les escales centrals del edifici nou (planta principal cap al 1er pis). El tema pivota sobre una composició  pictòrica de gran simplicitat cromàtica del conegut artísta Piet Mondrian. A la vegada havem inclòs una frase curta com a eslogan: “El verd al Ribera el poses tu”. On fem una crida a tots els que usem el Centre per a que participem en conductes verdes en pro de millorar el nostre entorn. Reforçant el Rivera en Verd. Cal indicar que a la pintura representada de Mondrian sols apareixen els 3 colors bàsics, més el B/N i pero no apareix cap color verd, tan sols en l’escrit.

Visita a la planta de residus del COR

Nova activitat de conscienciació dels nostres alumnes dins del projecte “Ribera en Verd”. En aquesta ocasió els alumnes d’ESO han fet tres visites a la planta de valorització i eliminació de residus urbans d’Algimia de Alfara.

Recuperen el 72 % dels residus que entren a la planta. Es convertix la matèria orgànica en compost. Es valoritzen envasos lleugers, paper, cartó, brics, metalls, i es fa una eliminació controlada del rebuig.

A més, la planta fa una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur.

Nova decoració de l’escala “Ribera en Verd”

Escala Ribera en VerdNova activitat de conscienciació dels nostres alumnes dins del projecte “Ribera en Verd”. En aquesta ocasió els alumnes del taller artístic de 1er d’ESO han canviat la decoració de l’escala principal amb frases motivacionals pel reciclatge i la cura del medi ambient.

Enhorabona pel resultat!!!

Publicat el vídeo del Projecte “Ribera en Verd”

Una vegada visionat el vídeo per part dels alumnes, ja l’hem fet públic per a tota la comunitat educativa.

El projecte d’innovació Educativa “Ribera en Verd”, naix de manera espontània a partir de la preocupació del professorat per la gestió dels residus generats al Centre i la necessitat de fer reflexionar a les famílies sobre la importancia del respecte al medi ambient i el reciclatge.