Calendari Escolar

calendarioCalendari Escolar 2019-2020

 En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniciaran el 9
de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020

Els períodes de vacacions del curs escolar 2019-2020 seran els següents:
1. Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.
2. Vacacions de Pasqua: del 9 al 20 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
19 de març, Sant Josep
1 de maig, Festa del Treball

Festes locals escolars aprovades:

Del 16 al 18 de Març de 2020

 RESOLUCIÓ per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020