Llibres de Text 2016/2017

Llibres d’ESO

Primer – llibres 1eso 16-17 juny

Segón – llibres 2eso 16-17 juny

Tercer – llibres 3r 16-17 juny

Quart – llibres 4t 16-17 juny

Llibres de Batxillerat

Primer – llibres 1bat 16-17 juny

Segón – llibres 2bat 16-17 juny