Oferta formativa

ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL

NIVELL EDUCATIU UNITATS AUTORITZADES LLOCS AUTORITZATS
BATXILLERAT
16
560
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
17
510

CATALOGACIÓ DEL CENTRE

Està en funció del número d’unitats computables per al càlcul de la catalogació. De número més gran, A, a menor número, D.

CATALOGACIÓ
A

BATXILLERAT

MODALITATS DE BATXILLERAT
ARTS PLÀSTIQUES, DISSENY I IMATGE
CIÈNCIES I TECNOLOGIA  Autoritzat horari nocturn
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  Autoritzat horari nocturn

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

PROGRAMES AUTORITZATS
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS

EDUCACIÓ BILINGÜE O PLURILINGÜE

ALTRES PROGRAMES

Programa Nivell Educatiu
Xarxa de Centres Plurilingües BATXILLERAT
Experimental Plurilingüe EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Xarxa de Centres Plurilingües EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

MÉS INFORMACIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL DEL CENTRE
Programa de Diversifació Curricular (PDC)
Autoritzat a la suscripció del Contracte-Programa   Més Informació