Calendari d’admissió d’alumnes en centres docents públics no universitaris de València

Calendari d’escolarització procés ordinari – València – Curs 2015-2016

Nivell

Presentació sol·licituds

Duplicitats

Llistes provisionals

Reclamacions Consell Escolar

Resolució reclamacions

Llistes definitives

Matrícula

ESO/Batxillerat

25/05 – 01/06

04-05 / 06

29/06

Fins al 01/07

02/07

02/07

07-08 / 07

FPB

21/05 – 01/06

04-05 / 06

17/06

Fins al 25/06

06/06

26/06

01-06 / 07

Calendari d’escolarització procés extraordinari – València – Curs 2015-2016

Nivell

Presentació sol·licituds

Duplicitats

Llistes provisionals

Reclamacions Consell Escolar

Resolució reclamacions

Llistes definitives

Matrícula

ESO/Batxillerat

14/07 – 15/07

15 / 07

21/07

Fins al 23/07

 

24/07

28-29 / 07

FPB

14/07 – 15/07

17 / 07

20/07

Fins al 23/07

 

24/07

29-30 / 07

slide2