Beques Batxillerat, PQPI i FP bàsica

Página per a sol.licitar la beca de Batxiller, PQPI i FP bàsica:

http://sede.educacion.gob.es/

El termini per a sol.licitar-la finalitza el 30 de setembre. Imprescindible imprimir justificant de la beca i presentar-lo en secretaría.