Informació acabament del curs 2019-20

Informació sobre l’acabament del curs escolar 2019-20 

D’acord amb les instruccions que estableix la Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació i FP:

1. Es manté el calendari previst, les classes acaben el 16 de juny.
2. Es mantenen les classes a distància, de manera general no es preveu que l’alumnat torne al centre fins a setembre. En tot cas l’alumnat de 2n de batx. podria tornar si les autoritats sanitàries ho permeten.
3. Per a l’avaluació de l’alumnat es tindran en compte les qualificacions de la 1a i 2a avaluació i, en el seu cas, amb la millora de la 3a avaluació.

4. La decisió de promocionar de l’alumnat es prendrà de manera col·legiada per part de l’equip docent, sempre afavorint el procés formatiu de l’alumnat.
5. Al llarg de la 3a avaluació es proposaran treballs i activitats amb la finalitat de recuperar i consolidar matèria del curs actual i, si és el cas, de cursos anteriors.
6. Alumnat de 2n de batxillerat. Les proves d’accés a la universitat, està previst que es realitzen els dies 7, 8 i 9 de juliol. La convocatòria extraordinària serà els dies 8, 9 i 10 de setembre. La preinscripció es realitzarà a partir de l’1 de juliol. (Més info a entrada anterior).

Deixa un comentari